Авторски работи 2012

Това са ножове, довършвани или изцяло правени през 2012 г.С изключение на само един – всички са поръчкови, с предварително уточнени визия и параметри, с дизайн, в който съзнателно е търсен определен акцент, и обикновено това стеснява значително творческия елемент в работата…и освен това ме ограничава и задължава.