Три запетайки

Четвърти поред от серията “тройчовци” – правих го просто да уедря серията..но този път си го хареса не ловец, ами май рибар.