Три танто с насекоми

Пореден опит да се доближа до японската ножова култура…

Стоманата е 440С, като хамона е имитация, постигната с електролизно ецване. Канали двустранно по острието, като на лицевата страна изкопах  по три малки декорации във вид на пръстенчета. Хабаки – месинг, цуби – мед/гравюра и частична оксидация, лак/. Обкова на дръжките е също оксидирана мед, вместо шнур /кумихимо/ ползвах кожена връв ф 1,8 мм. Менуки-та – медно-месингови, поставките са си традиционни.

На каниите повторих изображенията на водно конче, богомолка и скорпион, както на цубите

3tanto_1 3tanto_2 3tanto_3 3tanto_4 3tanto_5 3tanto_6 3tanto_7 3tanto_10