Авторски работи

Това са ножове, измислени почти “на един дъх” – изскокнали в представите ми буквално за минута…след което следват седмици или месец на “догонване” на образа.А има и такива – започнати без всякакъв план, или виждане – просто една стоманена пластина ми се върти из ръцете, пускам шмиргела, или гриндера, стържа и не зная какво ще излезе..Е – обикновено излизат..