Свободни за продажба

Ако тук има повече от пет-шест артикула за по-дълго време – това означава, че съм се изчерпал като ножар..